• AFHALING NA AFSPRAAK/GRATIS LEVERING !!!
  • Screenprotector inbegrepen !!!
  • Niet de goedkoopste wel de beste !!!

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERNETVERKOOP

Deze voorwaarden gelden vanaf 01.01.2005
De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zoniet kan hij de bestelling niet afronden.1.
IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER


Serge Vandermaesen. 
Maria Ter Heidelaan 17, 3120 Tremelo (België) 
BTW BE 0636.639.704 
Tel. 0476/260426 2.
ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door Serge Vandermaesen aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. Serge Vandermaesen kan ten alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. 

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd.

Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een "consument"; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website. 

3.
TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP


De catalogus met producten en hun omschrijving die op www.sergevandermaesen.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatiedocument in te vullen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. Serge Vandermaesen behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan Serge Vandermaesen weigeren.

Serge Vandermaesen is uitsluitend actief in België. Wij kunnen uw reservatie enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België gelegen is.

4.
EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen. 

5.
PRIJZEN

Onze prijzen zijn BTW inbegrepen en vermelden duidelijk de recupelbijdrage. 
Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. 
Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling. 

6.
BETALING

De klant kan zijn bestelling betalen:

a) cash bij afhaling 
b) via klassieke overschrijving op ons rekeningnummer BE63230012133508 

7.
LEVERINGSTERMIJN


Voor toestellen die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, worden een aantal leveringsdata voor-gesteld, waaruit de klant kan kiezen. 
Voor toestellen die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, contacteert Serge Vandermaesen de klant altijd om een leveringsdatum af te spreken.

8.
CONTACT


Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij Serge Vandermaesen op 0476/26.04.26 (van maandag tot zondag van 9u tot 21u) of via [email protected].

9.
GARANTIE CONSUMENTDe wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de 2 jaar (nieuwe toestellen) en 1 jaar (2dehands toestellen) vanaf de levering van het goed.

De wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het goed aan de consument.

  • Indien het goed defect gaat binnen de eerste zes maanden na de levering, wordt verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de levering. De verkoper moet het tegendeel bewijzen indien hij niet akkoord gaat.

  • Indien het defect van het goed meer dan zes maanden na de levering wordt vastgesteld, dan moet u als consument bewijzen dat het goed niet-conform was op het moment van de levering.


9.
RECHT VAN VERZAKING


Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten. 
Overeenkomstig de wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen.

De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet de webshop binnen de 7 werkdagen contacteren op het nummer 0476/26.04.26 (van maandag tot zondag van 9u tot 21u).
Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn de toestellen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon 
binnen te brengen in één van de afhaalpunten;

10.
BEWIJS

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email - backup).